Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i industri

3 Heltidsansatte i industri 1. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrkesgruppe2 per 1. oktober 2012. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt Avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus
    Kroner3
Industri i alt  132 267 39 800 37 600 1 400  800 2 100
Av dette            
Lederyrker 12 298 64 500 60 900  600 3 000  700
Administrerende direktører 1 122 84 300 78 100  500 5 700  200
Ledere i små bedrifter  755 50 200 48 500  300 1 500  700
Akademiske yrker 10 284 52 600 50 900  500 1 200 1 500
Høgskoleyrker 26 340 46 600 44 500 1 100 1 000 2 500
Kontoryrker 9 017 35 100 33 900  700  500 1 400
Salgs- og serviceyrker 2 398 34 900 33 800  400  700  900
Håndverkere 25 895 34 400 32 200 1 800  400 2 700
Operatører, sjåfører mv. 40 720 32 400 30 100 1 800  500 2 100
Yrker uten krav til utdanning 4 845 30 800 29 200 1 400  300 1 800
             
Menn i alt  104 825 40 500 38 100 1 500  900 2 400
Av dette            
Lederyrker 10 132 65 700 61 900  700 3 200  800
Administrerende direktører 1 029 84 600 78 300  600 5 700  200
Ledere i små bedrifter  660 50 800 49 100  300 1 400  700
Akademiske yrker 7 005 55 200 53 200  700 1 300 1 800
Høgskoleyrker 20 800 47 700 45 400 1 300 1 000 2 900
Kontoryrker 5 183 35 400 33 900 1 000  500 1 900
Salgs- og serviceyrker 1 537 37 900 36 600  500  900 1 300
Håndverkere 23 885 34 600 32 400 1 900  400 2 900
Operatører, sjåfører mv. 32 468 33 000 30 600 1 900  500 2 300
Yrker uten krav til utdanning 3 431 31 500 29 700 1 600  300 2 100
             
Kvinner i alt 27 442 36 700 35 300  600  700  900
Av dette            
Lederyrker 2 166 58 300 55 600  300 2 400  400
Akademiske yrker 3 279 46 700 45 400  300  900 1 000
Høgskoleyrker 5 540 42 100 41 000  300  800  900
Kontoryrker 3 834 34 700 33 900  200  600  800
Salgs- og serviceyrker  861 29 700 29 100  300  300  300
Håndverkere 2 010 31 400 30 400  700  300 1 000
Operatører, sjåfører mv. 8 252 29 700 28 000 1 200  400 1 200
Yrker uten krav til utdanning 1 414 28 900 27 800  900  200 1 000
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.
3  Alle lønnsvariable er avrundet til nærmeste 100 kroner.

Standardtegn i tabeller