Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i industri

2 Heltidsansatte i industri 1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter kjønn og yrkesgruppe 2 per 1. oktober 2010. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt Avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus
    Kroner3
Industri i alt  135 185 36 900 34 700 1 400  800 2 200
Av dette            
Lederyrker 11 616 60 200 56 700  600 2 800  700
Administrerende direktører 1 171 77 700 72 200  600 4 900  100
Ledere i små bedrifter  675 46 800 45 500  200 1 100  700
Akademiske yrker 9 704 50 600 48 300 1 100 1 200 1 600
Høgskoleyrker 25 267 43 900 41 700 1 200  900 2 700
Kontoryrker 9 205 32 700 31 600  600  500 1 500
Salgs- og serviceyrker 2 439 32 600 31 400  300  900 1 000
Håndverkere 27 333 32 100 29 800 2 000  400 2 600
Operatører,sjåfører mv. 44 331 29 800 27 800 1 600  400 2 400
Yrker uten krav til utdanning 4 368 28 500 26 800 1 400  300 2 200
             
Menn i alt  108 017 37 600 35 300 1 500  800 2 400
Av dette            
Lederyrker 9 711 61 100 57 500  700 2 900  700
Administrerende direktører 1 073 77 900 72 600  700 4 700  100
Ledere i små bedrifter  603 47 400 46 100  200 1 100  800
Akademiske yrker 6 775 53 100 50 400 1 300 1 300 1 800
Høgskoleyrker 20 244 44 900 42 600 1 400 1 000 3 100
Kontoryrker 5 272 33 300 31 900  900  500 1 900
Salgs- og serviceyrker 1 706 34 900 33 300  400 1 200 1 200
Håndverkere 25 176 32 400 30 000 2 100  400 2 700
Operatører,sjåfører mv. 35 187 30 400 28 300 1 700  400 2 600
Yrker uten krav til utdanning 3 232 29 200 27 300 1 600  300 2 600
             
Kvinner i alt 27 168 33 700 32 400  700  600 1 100
Av dette            
Lederyrker 1 905 55 000 52 300  300 2 400  400
Akademiske yrker 2 929 44 300 42 800  700  900  900
Høgskoleyrker 5 023 39 500 38 300  500  700  900
Kontoryrker 3 933 32 000 31 300  200  500  900
Salgs- og serviceyrker  733 27 600 27 100  200  300  400
Håndverkere 2 157 28 900 27 900  700  300 1 000
Operatører,sjåfører mv. 9 144 27 400 26 000 1 000  400 1 600
Yrker uten krav til utdanning 1 136 26 400 25 200  800  400  900
1  NOS Standard for næringsgruppering
2  NOS Standard for yrkesklassifisering
3  Avrundet til nærmeste 100 kroner

Standardtegn i tabeller