Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i industri

1 Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt lønn, etter næring. 1. oktober 2009-2010. Kroner og endring i prosent
Næring Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
  Kroner2 Prosent Kroner2 Prosent
Industri i alt 35 600 36 900 3,7 33 500 34 700 3,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 30 700 32 000 4,2 29 100 30 300 4,1
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 30 400 31 500 3,6 29 500 30 600 3,7
Trelast- og trevareindustri 29 900 30 800 3,0 28 900 29 800 3,1
Papir- og papirvareindustri 33 400 34 000 1,8 30 300 31 200 3,0
Trykking og grafisk industri 34 100 35 600 4,4 32 400 34 300 5,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 42 500 43 500 2,4 39 900 40 600 1,8
Av dette            
   Kjemikalier og kjemiske produkter 41 400 42 800 3,4 39 200 40 200 2,6
   Farmasøytiske råvarer og preparater 41 000 42 500 3,7 39 400 40 700 3,3
           
Kjemiske råvarer 41 200 42 700 3,6 38 000 38 700 1,8
Gummi-, plast- og mineralsk industri 33 800 34 800 3,0 32 200 33 000 2,5
Metallindustri 36 400 37 600 3,3 33 300 34 800 4,5
Metallvareindustri 33 500 35 100 4,8 32 100 33 800 5,3
Data- og elektrisk utstyrsindustri 40 300 41 000 1,7 38 600 39 500 2,3
Maskinindustri 39 500 40 800 3,3 37 100 38 500 3,8
Transportmiddelindustri, unntatt skipsproduksjon 33 500 33 900 1,2 32 500 32 800 0,9
Bygging av skip og oljeplattformer 40 200 42 300 5,2 36 400 38 100 4,7
Møbelindustri mv. 31 800 33 100 4,1 30 800 32 000 3,9
Maskinreparasjon og -installasjon 39 300 40 600 3,3 36 700 38 100 3,8
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller