Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i industri

2 Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter kjønn og yrkesgruppe2 per 1. oktober 2011. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt. Kroner3 Avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus
Industri i alt  129 200 38 500 36 300 1 400  800 2 300
Av dette            
Lederyrker 11 428 62 500 58 800  600 3 000  800
Administrerende direktører 1 066 83 300 77 000  300 5 900  200
Ledere i små bedrifter  717 49 600 48 100  200 1 400  900
Akademiske yrker 9 525 51 900 49 900  700 1 300 1 700
Høgskoleyrker 25 097 45 100 43 000 1 200  900 2 700
Kontoryrker 9 060 33 900 32 800  700  400 1 600
Salgs- og serviceyrker 2 234 33 700 32 500  400  800 1 200
Håndverkere 24 642 33 700 31 700 1 700  300 2 800
Operatører,sjåfører mv. 42 360 31 200 29 000 1 700  400 2 400
Yrker uten krav til utdanning 4 204 29 800 28 100 1 400  300 2 100
             
Menn i alt  103 178 39 200 36 900 1 500  800 2 600
Av dette            
Lederyrker 9 509 63 700 59 900  600 3 200  900
Administrerende direktører  978 83 900 77 800  300 5 900  200
Ledere i små bedrifter  644 50 000 48 300  200 1 400 1 000
Akademiske yrker 6 662 54 400 52 200  800 1 400 2 100
Høgskoleyrker 20 107 46 200 43 800 1 400  900 3 100
Kontoryrker 5 207 34 300 32 800 1 000  400 2 100
Salgs- og serviceyrker 1 486 36 200 34 700  500 1 000 1 500
Håndverkere 22 628 33 900 31 800 1 800  300 3 000
Operatører,sjåfører mv. 33 912 31 800 29 500 1 900  400 2 700
Yrker uten krav til utdanning 3 161 30 400 28 600 1 600  200 2 400
             
Kvinner i alt 26 022 35 300 34 000  600  700 1 100
Av dette            
Lederyrker 1 919 55 800 53 000  400 2 400  500
Akademiske yrker 2 863 45 600 44 300  300 1 000  900
Høgskoleyrker 4 990 40 700 39 700  300  700 1 000
Kontoryrker 3 853 33 400 32 700  300  400  900
Salgs- og serviceyrker  748 29 100 28 400  300  400  600
Håndverkere 2 014 30 700 29 600  800  300 1 100
Operatører,sjåfører mv. 8 448 28 700 27 100 1 200  400 1 500
Yrker uten krav til utdanning 1 043 27 600 26 600  700  400 1 000
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.
3  Alle lønnsvariable er avrundet til nærmeste 100 kroner.

Standardtegn i tabeller