Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

2   Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedslønn i alt, etter kjønn og næring. 2005-2006. Kroner og endring i prosent.
Kjønn og næring Månedslønn i alt Endring i prosent
2005 2006 2005-2006
  Kroner Prosent
Menn og kvinner i alt 228 908 30 162 4,3
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 25 972 27 092 4,3
Tekstil- og bekledningsindustri 24 689 25 584 3,6
Trelast- og trevareindustri 24 617 25 650 4,2
Treforedling 28 112 28 943 3,0
Forlag og grafisk industri 31 610 32 864 4,0
Kjemisk og mineralsk industri mv. 29 694 30 942 4,2
Kjemiske råvarer 34 048 35 837 5,3
Metallindustri 29 869 30 423 1,9
Verkstedindustri 29 558 31 010 4,9
Bygging av skip og oljeplattformer 230 613 31 827 4,0
Møbelindustri og annen industri 226 095 27 125 3,9
       
Menn i alt 229 513 30 767 4,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 27 098 28 211 4,1
Tekstil- og bekledningsindustri 26 356 27 126 2,9
Trelast- og trevareindustri 24 736 25 707 3,9
Treforedling 28 442 29 295 3,0
Forlag og grafisk industri 32 839 34 293 4,4
Kjemisk og mineralsk industri mv. 29 833 31 022 4,0
Kjemiske råvarer 34 226 36 044 5,3
Metallindustri 30 028 30 599 1,9
Verkstedindustri 30 048 31 545 5,0
Bygging av skip og oljeplattformer 230 738 31 932 3,9
Møbelindustri og annen industri 226 571 27 576 3,8
       
Kvinner i alt 226 432 27 649 4,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 23 514 24 571 4,5
Tekstil- og bekledningsindustri 22 353 23 480 5,0
Trelast- og trevareindustri 23 641 25 131 6,3
Treforedling 26 337 27 088 2,9
Forlag og grafisk industri 29 116 30 145 3,5
Kjemisk og mineralsk industri mv. 29 163 30 610 5,0
Kjemiske råvarer 33 140 34 764 4,9
Metallindustri 28 619 29 104 1,7
Verkstedindustri 26 362 27 647 4,9
Bygging av skip og oljeplattformer 229 375 30 854 5,0
Møbelindustri og annen industri 224 670 25 847 4,8
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller