Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

1   Heltidsansatte i industri1. Beregnet årslønn, etter næring 2003-2006. Kroner og endring i prosent [Korrigert 19. januar 2007 kl. 10.23]
  2003 2004 2005 20062 Endring i prosent 2003-20043 Endring i prosent 2004-2005 Endring i prosent 2005-20062
Industri i alt  319 900       331 300       343 100       355 600 3,6 3,6 3,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri  285 700  296 900  307 500  318 600 3,9 3,6 3,6
Tekstil- og bekledningsindustri  270 600  286 800  293 700  301 500 6,0 2,4 2,6
Trelast- og trevareindustri  270 900  284 500  293 600  301 800 5,0 3,2 2,8
Treforedling  307 400  319 400  332 800  342 500 3,9 4,2 2,9
Forlag og grafisk industri  350 000  359 700  375 600  387 400 2,8 4,4 3,1
Kjemisk og mineralsk industri mv.  330 800  341 100  352 400  365 700 3,1 3,3 3,8
Kjemiske råvarer  383 400  393 100  401 300  424 200 2,6 2,1 5,7
Metallindustri  335 500  342 000  352 500  360 400 1,9 3,1 2,2
Verkstedindustri  333 600  343 200  351 800  365 200 2,9 2,5 3,8
Bygging av skip og oljeplattformer  334 800  347 900  364 400  375 700 3,9 4,7 3,1
Møbelindustri og annen industri  284 000  298 100  305 500  319 900 5,0 2,5 4,7
1  Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.
3  Korrigert 19. januar 2007 kl. 10.23

Standardtegn i tabeller