Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

14   Heltidsansatte i industri1. Beregnet årslønn, etter næring. 1998-2001. Kroner og endring i prosent
Næring Årslønn Endring i prosent
1998 1999 2000 20012 1998-1999 1999-2000 2000-2001
  Kroner Prosent
Industri i alt 252 200 265 900 277 000 289 400 5,4 4,2 4,5
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 225 600 238 600 248 600 258 900 5,8 4,2 4,1
Tekstil- og bekledningsindustri 213 700 226 900 235 400 246 600 6,2 3,7 4,8
Trelast- og trevareindustri 217 700 227 700 237 700 247 200 4,6 4,4 4,0
Treforedling 245 600 259 100 271 600 281 500 5,5 4,8 3,6
Forlag og grafisk industri 283 500 298 400 313 100 326 600 5,3 4,9 4,3
Kjemisk og mineralsk industri mv. 265 900 278 300 287 000 297 900 4,7 3,1 3,8
Kjemiske råvarer 298 000 315 500 326 000 342 500 5,9 3,3 5,1
Metallindustri 265 000 278 300 290 600 300 600 5,0 4,4 3,4
Verkstedindustri 261 200 276 300 288 100 301 500 5,8 4,3 4,7
Bygging av skip og oljeplattformer 256 800 271 300 280 400 296 400 5,6 3,4 5,7
Møbelindustri og annen industri 224 700 236 800 246 000 257 500 5,4 3,9 4,7
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller