Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

13   Heltidsansatte i møbelindustri og annen industri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Møbelindustri og annen industri i alt 4 841 21 744 21 212 275 257 792
Av dette            
Lederyrker 335 36 841 35 987 93 762 327
Akademiske yrker og høgskoleyrker 294 27 178 26 889 140 149 502
Kontor-, salgs- og serviceyrker 442 22 815 22 416 116 282 650
Håndverkere 1 963 19 916 19 431 269 216 809
Maskinoperatører og sjåfører 1 006 20 689 19 906 462 322 1 091
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 524 19 449 19 002 371 76 794
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesgruppering.

Standardtegn i tabeller