Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

12   Heltidsansatte i bygging av skip og oljeplattformer1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Bygging av skip og oljeplattformer i alt 13 349 24 981 23 808 1 062 111 2 394
Av dette            
Lederyrker 836 42 523 41 262 754 506 860
Akademiske yrker og høgskoleyrker 3 034 32 266 31 392 750 124 1 949
Kontor-, salgs- og serviceyrker 581 24 128 23 690 346 92 1 213
Håndverkere 6 083 22 305 20 696 1 520 89 2 902
Operatører, sjåfører, renholdere, hjelpearbeidere o.l. 2 260 22 155 21 362 720 72 2 445
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller