Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

11   Heltidsansatte i verkstedindustri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Verkstedindustri i alt 30 717 25 487 24 669 529 289 1 716
Av dette            
Lederyrker 2 552 42 537 41 184 223 1 130 761
Akademiske yrker 4 326 33 113 32 489 280 344 1 723
Høgskoleyrker 4 215 29 106 28 554 276 276 1 926
Kontor-, salgs- og serviceyrker 2 447 23 566 23 048 185 332 1 027
Håndverkere 7 571 22 099 21 150 775 174 2 295
Operatører og sjåfører 6 209 21 734 20 734 789 211 1 702
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 1 423 19 623 18 914 551 158 1 314
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesgruppering.

Standardtegn i tabeller