Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

10   Heltidsansatte i metallindustri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Metallindustri i alt 10 480 25 359 23 439 1 664 256 1 783
Av dette            
Lederyrker 798 43 829 42 814 607 408 1 192
Akademiske yrker 642 33 163 32 631 376 157 2 078
Høgskoleyrker 554 28 632 27 962 538 132 2 115
Kontor-, salgs- og serviceyrker 424 24 694 23 992 521 182 1 579
Håndverkere 1 838 23 766 21 750 1 381 635 1 810
Operatører og sjåfører 4 834 23 519 20 759 2 605 155 2 014
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 922 20 002 18 925 924 153 1 209
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller