Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

9   Heltidsansatte i kjemiske råvarer1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Kjemiske råvarer i alt 7 304 28 910 27 069 1 728 113 2 258
Av dette            
Lederyrker 703 46 764 44 742 1 572 451 820
Akademiske yrker 887 36 702 36 065 567 70 1 629
Høgskoleyrker 1 033 28 880 27 618 1 194 68 2 578
Kontor-, salgs- og serviceyrker 525 25 097 23 964 1 083 50 1 740
Håndverkere 968 25 562 23 416 2 097 49 3 470
Operatører og sjåfører 2 391 24 915 22 199 2 645 71 2 686
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller