Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

8   Heltidsansatte i kjemisk og mineralsk industri mv1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Kjemisk og mineralsk industri mv. i alt 13 565 25 215 24 236 641 338 1 428
Av dette            
Lederyrker 1 170 43 700 42 267 288 1 145 387
Akademiske yrker og høgskoleyrker 2 897 30 939 30 115 438 386 1 255
Kontor-, salgs- og serviceyrker 1 479 24 676 24 187 169 319 785
Håndverkere 780 22 464 21 669 574 222 1 593
Operatører og sjåfører 5 967 21 158 19 994 930 235 1 890
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 846 19 412 18 495 711 205 1 137
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller