Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

7   Heltidsansatte i forlag og grafisk industri1. Gjennomsnittlig månedsfortjenest, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Forlag og grafisk industri i alt 9 300 27 459 26 182 887 390 1 159
Av dette            
Lederyrker 1 099 39 683 38 728 267 688 463
Akademiske yrker 795 30 268 29 146 505 618 643
Høgskoleyrker 1 665 28 345 26 724 1 327 294 1 586
Kontoryrker 1 203 22 693 22 125 139 430 683
Salgs- og serviceyrker 466 25 901 23 721 271 1 909 288
Håndverkere 726 26 054 24 662 1 271 121 1 458
Operatører og sjåfører 2 335 25 623 24 114 1 386 123 1 583
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 494 21 975 20 880 1 003 92 1 359
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller