Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

6   Heltidsansatte i treforedling1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Treforedling i alt 6 265 23 708 21 980 1 495 233 1 895
Av dette            
Lederyrker 385 40 318 39 107 665 546 608
Akademiske yrker 377 31 671 30 521 663 486 1 162
Høgskoleyrker 213 27 475 26 201 1 055 220 1 383
Kontor-, salgs- og serviceyrker 404 23 074 22 601 293 180 976
Håndverkere 597 22 375 21 090 1 060 225 2 885
Operatører og sjåfører 3 110 22 269 19 873 2 193 203 2 257
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 382 21 124 19 990 906 228 1 314
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller