Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

5   Heltidsansatte i trelast- og trevareindustri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Trelast- og trevareindustri i alt 7 063 20 826 20 367 276 183 1 118
Av dette            
Lederyrker 363 33 209 32 461 106 642 340
Akademiske yrker og høgskoleyrker 356 26 351 25 437 55 859 889
Kontor-, salgs- og serviceyrker 460 22 095 21 906 94 95 536
Håndverkere 489 19 738 19 352 252 134 1 045
Operatører og sjåfører 4 441 19 480 19 021 344 114 1 351
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 548 18 371 18 051 253 68 562
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller