Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

4   Heltidsansatte i tekstil- og bekledningsindustri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Tekstil- og bekledningsindustri i alt 3 016 20 816 20 309 307 199 635
Av dette            
Lederyrker 250 32 994 32 704 65 225 218
Akademiske yrker og høgskoleyrker 166 24 828 24 419 103 306 361
Kontor-, salgs- og serviceyrker 353 21 459 21 203 57 198 387
Håndverkere, operatører og sjåfører 1 799 19 458 18 750 478 229 850
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller