Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

3   Heltidsansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Nærings- og nytelsesmiddelindustri i alt 28 301 21 869 21 001 659 209 1 512
Av dette            
Lederyrker 1 533 37 619 36 433 232 954 540
Akademiske yrker 1 220 29 698 29 250 219 230 635
Høgskoleyrker 771 25 871 25 322 475 74 1 239
Kontoryrker 2 127 21 899 21 539 275 86 980
Salgs- og serviceyrker 1 407 21 471 20 978 145 348 515
Håndverkere 2 620 21 835 20 848 801 186 1 854
Operatører og sjåfører 14 730 20 078 19 050 866 163 1 793
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 2 762 19 129 18 517 482 131 1 463
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller