Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

2   Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe2. 1. oktober 2001. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner i alt 134 201 24 426 23 387 790 248 1 614
Av dette            
Lederyrker 10 024 40 889 39 686 380 823 646
Akademiske yrker 12 067 32 751 32 052 390 309 1 392
Høgskoleyrker 11 378 28 463 27 583 625 255 1 822
Kontor-, salgs- og serviceyrker 12 318 23 199 22 633 233 333 869
Håndverkere 24 064 22 161 21 011 963 187 2 149
Operatører og sjåfører 47 505 21 513 20 197 1 146 171 1 808
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 9 300 19 814 19 063 627 124 1 360
             
Menn i alt 106 528 25 006 23 873 875 258 1 813
Av dette            
Lederyrker 8 928 41 244 40 004 399 841 683
Akademiske yrker 9 639 33 706 32 944 450 312 1 559
Høgskoleyrker 9 155 28 934 28 032 664 237 2 040
Kontor-, salgs- og serviceyrker 6 204 24 608 23 801 369 438 1 139
Håndverkere 21 823 22 337 21 144 1 007 186 2 284
Operatører og sjåfører 38 131 21 926 20 521 1 226 179 1 993
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 6 931 20 169 19 349 677 142 1 535
             
Kvinner i alt 27 673 22 051 21 400 446 205 798
Av dette            
Lederyrker 1 096 37 839 36 954 219 666 329
Akademiske yrker 2 428 29 012 28 560 155 297 740
Høgskoleyrker 2 223 26 439 25 653 453 333 885
Kontor-, salgs- og serviceyrker 6 114 21 776 21 453 96 226 596
Håndverkere 2 241 20 434 19 708 525 202 826
Operatører og sjåfører 9 374 19 737 18 802 799 136 1 010
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 2 369 18 717 18 178 471 68 821
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller