Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i industri

1   Heltidsansatte i industri 1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 2001, etter hovednæring. Kroner
Næring Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
Industri i alt 134 201 24 426 23 387 790 248 1 614
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 28 301 21 869 21 001 659 209 1 512
Tekstil- og bekledningsindustri 3 016 20 816 20 309 307 199 635
Trelast- og trevareindustri 7 063 20 826 20 367 276 183 1 118
Treforedling 6 265 23 708 21 980 1 495 233 1 895
Forlag og grafisk industri 9 300 27 459 26 182 887 390 1 159
Kjemisk og mineralsk industri mv. 13 565 25 215 24 236 641 338 1 428
Kjemiske råvarer 7 304 28 910 27 069 1 728 113 2 258
Metallindustri 10 480 25 359 23 439 1 664 256 1 783
Verkstedindustri 30 717 25 487 24 669 529 289 1 716
Bygging av skip og oljeplattformer 13 349 24 981 23 808 1 062 111 2 394
Møbelindustri og annen industri 4 841 21 744 21 212 275 257 792
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Standardtegn i tabeller