Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjon og kommunikasjon

2 Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon1. Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn, etter næring. 1. oktober 2011-2012. Kroner2 og endring i prosent
Næring Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
  Kroner Prosent
Informasjon og kommunikasjon i alt 49 500 50 700 2,4 46 300 47 400 2,4
Av dette            
Forlagsvirksomhet 46 600 47 300 1,5 43 500 44 400 2,1
Radio- og fjernsynskringkasting 41 500 43 900 5,8 39 700 41 900 5,5
Telekommunikasjon 51 800 53 400 3,1 48 400 50 200 3,7
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 53 200 54 200 1,9 49 500 50 300 1,6
Informasjonstjenester 48 000 48 300 0,6 44 000 44 500 1,1
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller