Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjon og kommunikasjon

1 Ansatte i informasjon og kommunikasjon1. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. september 2011 og 2012. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2011 2012 2011 2012 2011-2012
  Kroner
Informasjon og kommunikasjon i alt 50 081 53 058 49 100 50 300 2,4
Heltidsansatte 46 446 49 413 49 500 50 700 2,4
Deltidsansatte 3 635 3 645 39 600 41 500 4,8
           
Menn 33 511 35 683 51 900 52 900 1,9
Heltidsansatte 32 016 34 154 52 100 53 100 1,9
Deltidsansatte 1 495 1 529 42 200 43 400 2,8
           
Kvinner 16 570 17 375 43 000 44 700 4,0
Heltidsansatte 14 430 15 259 43 500 45 100 3,7
Deltidsansatte 2 140 2 116 38 100 40 300 5,8
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller