Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjon og kommunikasjon

2 Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon1. Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn, etter næring. 1. oktober 2009-2010. Kroner2 og endring i prosent
Næring Månedslønn. Kroner Endring i prosent Avtalt lønn. Kroner Endring i prosent
2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
Informasjon og kommunikasjon i alt 45 000 47 000 4,4 42 400 44 300 4,5
Av dette            
Forlagsvirksomhet 42 300 44 500 5,2 39 900 42 100 5,5
Radio- og fjernsynskringkasting 39 400 40 300 2,3 37 700 38 700 2,7
Telekommunikasjon 46 500 48 700 4,7 43 900 45 200 3,0
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 48 200 50 000 3,7 45 000 47 300 5,1
Informasjonstjenester 42 600 45 800 7,5 40 200 42 600 6,0
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er runda av til nærmaste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller