Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjon og kommunikasjon

1 Ansatte i informasjon og kommunikasjon1, etter kjønn og arbeidstid. Antall ansatte og gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per 1. oktober 2009 og 2010. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn. Kroner Endring i prosent
2009 2010 2009 2010 2009-2010
Informasjon og kommunikasjon i alt 49 671 51 472 44 700 46 600 4,3
Heltidsansatte 46 187 47 804 45 000 47 000 4,4
Deltidsansatte 3 484 3 668 37 000 38 800 4,9
           
Menn 33 065 34 757 47 200 49 100 4,0
Heltidsansatte 31 693 33 318 47 400 49 300 4,0
Deltidsansatte 1 372 1 439 39 000 41 100 5,4
           
Kvinner 16 606 16 715 39 200 41 000 4,6
Heltidsansatte 14 494 14 486 39 500 41 300 4,6
Deltidsansatte 2 112 2 229 35 900 37 600 4,7
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet av til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller