Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjon og kommunikasjon

3 Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon1. Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn, etter yrke. 1. oktober 2010-2011. Kroner2 og endring i prosent
Næring Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
20103 2011 2010-2011 20103 2011 2010-2011
  Kroner   Kroner
Informasjon og kommunikasjon i alt 47 100 49 500 5,1 44 400 46 300 4,3
Av dette            
Lederyrker 68 000 72 700 6,9 63 300 66 600 5,2
Administrerende direktør 85 900 90 700 5,6 79 300 82 500 4,0
Ledere i små bedrifter 58 100 65 000 11,9 55 200 59 900 8,5
Akademiske yrker 48 100 51 300 6,7 46 000 48 400 5,2
Systemutviklere og programmerere 47 300 50 500 6,8 45 000 47 500 5,6
Høgskoleyrker 44 000 45 300 3,0 41 000 41 900 2,2
Dataingeniører og -teknikere 45 200 46 300 2,4 42 500 43 400 2,1
Informasjonsmedarbeidere og journalister 40 200 41 500 3,2 38 100 39 100 2,6
Kontor- og kundeserviceyrker 33 600 35 000 4,2 33 000 34 300 3,9
Salgs-, service- og omsorgsyrker 33 300 35 000 5,1 31 000 32 300 4,2
Håndverkere o.l. 35 000 36 600 4,6 33 800 35 200 4,1
Operatører og sjåfører 33 100 33 800 2,1 30 600 32 500 6,2
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.
3  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller