Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjon og kommunikasjon

1 Ansatte i informasjon og kommunikasjon1, etter kjønn og arbeidstid. Antall ansatte og gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per 1. oktober 2010 og 2011. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
20103 2011 20103 2011 2010-2011
      Kroner
Informasjon og kommunikasjon i alt 51 647 50 081 46 800 49 100 4,9
Heltidsansatte 47 949 46 446 47 100 49 500 5,1
Deltidsansatte 3 698 3 635 38 700 39 600 2,3
           
Menn 34 888 33 511 49 300 51 900 5,3
Heltidsansatte 33 433 32 016 49 400 52 100 5,5
Deltidsansatte 1 455 1 495 40 900 42 200 3,2
           
Kvinner 16 759 16 570 41 000 43 000 4,6
Heltidsansatte 14 516 14 430 41 400 43 500 5,1
Deltidsansatte 2 243 2 140 37 500 38 100 1,6
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.
3  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller