Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjonssektoren

3 Heltidsansatte i informasjonssektoren. Gjennomsnittlig månedslønn, etter yrke per 3. kvartal 2007 og 2008. Kroner
Yrke Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2007 2008 2007 2008 2007-2008
Totalt 53 939 58 107 40 738 42 518 4,4
Av dette          
Lederyrker 5 893 5 917 59 336 62 588 5,5
           
Akademiske yrker 16 088 17 748 43 515 46 046 5,8
Av dette          
Systemutvikler- og programmerer 10 613 11 643 42 774 45 343 6,0
Sivilingeniør 1 458 1 516 48 248 51 481 6,7
           
Høgskoleyrker 21 601 22 660 38 222 40 133 5,0
Av dette          
Dataingeniør- og tekniker 5 358 5 500 39 175 40 127 2,4
Teknisk- og kommersiell salgsrepresentant 2 812 3 075 43 662 45 284 3,7
           
Kontoryrker 3 356 3 211 29 137 30 908 6,1
Salg- og serviceyrker 2 983 3 213 29 426 31 677 7,6

Standardtegn i tabeller