Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjonssektoren

2 Heltidsansatte i informasjonssektoren. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næringsområde per 3. kvartal 2006-2008. Kroner og endring i prosent.
Næringsområde Månedslønn Endring i prosent
2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008
  Kroner Prosent
Informasjonssektoren 38 012 40 738 42 518 7,2 4,4
           
IKT-sektoren 39 641 42 429 44 125 7,0 4,0
Av dette          
IKT Industri 36 346 39 040 40 385 7,4 3,4
IKT Varehandel 37 257 39 757 40 270 6,7 1,3
IKT Telekommunikasjoner 40 364 42 074 44 734 4,2 6,3
IKT Konsulentvirksomhet 40 816 43 970 45 966 7,7 4,5
           
Innholdssektoren 34 797 36 936 38 761 6,1 4,9
Av dette          
Forlagsvirksomhet 34 699 36 389 39 055 4,9 7,3
Informasjonstjenester 37 174 39 063 40 359 5,1 3,3
Radio og fjernsyn 34 260 36 449 38 295 6,4 5,1

Standardtegn i tabeller