Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i informasjonssektoren

1 Ansatte i informasjonssektoren. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per 1. oktober 2007 og 2008. Kroner og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2007 2008 2007 2008 2007-2008
      Kroner
Informasjonssektoren i alt 57 576 62 338 39 992 41 699 4,3
Heltidsansatte 53 939 58 107 40 738 42 518 4,4
Deltidsansatte 3 637 4 231 22 260 24 002 7,8
           
Menn 38 986 42 562 42 436 44 267 4,3
Heltidsansatte 37 642 40 950 42 876 44 723 4,3
Deltidsansatte 1 344 1 612 21 026 24 009 14,2
           
Kvinner 18 590 19 776 34 644 35 932 3,7
Heltidsansatte 16 297 17 157 35 733 37 171 4,0
Deltidsansatte 2 293 2 619 22 900 23 998 4,8

Standardtegn i tabeller