Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Informasjonssektoren

1   Heltidsansatte i informasjonssektoren. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næringsområde per 3. kvartal 2004-2006. Kroner og endring i prosent.
Næringsområde Månedslønn Endring i prosent
2004 2005 2006 2004-2005 2005-2006
  Kroner Prosent
Informasjonssektoren 35 320 36 537 38 012 3,4 4,0
IKT-sektoren 36 748 38 100 39 641 3,7 4,0
Av dette          
IKT Industri 34 585 35 353 36 346 2,2 2,8
IKT Varehandel 34 012 36 126 37 257 6,2 3,1
IKT Telekommunikasjoner 36 616 38 201 40 364 4,3 5,7
IKT Konsulentvirksomhet 38 281 39 292 40 816 2,6 3,9
Innholdssektoren 32 293 33 364 34 797 3,3 4,3
Av dette          
Forlagsvirksomhet 31 725 33 135 34 699 4,4 4,7
Informasjonstjenester 34 851 35 543 37 174 2,0 4,6
Radio og fjernsyn 32 259 32 901 34 260 2,0 4,1

Standardtegn i tabeller