Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i IKT-sektoren

7   Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå1 per 3. kvartal 2000. Kroner
Kjønn og utdanningsnivå Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner 37 483      29 497 27 735  293 1 469  906
Av dette            
Utdanning på grunnskolenivå 2 036 24 374 22 999  301 1 074  820
Utdanning på videregående-skole-nivå 18 141 26 140 24 483  291 1 366  891
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 12 354 33 285 31 256  328 1 701  982
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 4 325 39 701 37 863  219 1 618  867
Menn i alt 26 894 31 437 29 347  364 1 726 1 051
Av dette            
Utdanning på grunnskolenivå 1 287 26 067 24 326  364 1 376  949
Utdanning på videregående-skole-nivå 12 105 27 997 25 936  381 1 680 1 061
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 9 441 34 588 32 322  395 1 872 1 116
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 3 636 40 522 38 534  242 1 746  930
Kvinner i alt 10 589 24 716 23 765  118  833  549
Av dette            
Utdanning på grunnskolenivå  749 20 975 20 334  173  468  562
Utdanning på videregående-skole-nivå 6 036 22 448 21 595  112  741  553
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 2 913 29 141 27 864  117 1 160  557
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år  689 35 221 34 205 97  920  524
1  NOS Standard for utdanningsgruppering.

Standardtegn i tabeller