Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i IKT-sektoren

3   Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsområde per 3. kvartal 2000. Kroner
Næringsområde Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
I alt 37 483      29 497 27 735  293 1 469  906
IKT-industri 6 638 29 112 28 115  420  577 1 390
IKT-varehandel 7 827 28 631 25 985  194 2 452  598
IKT-telekommunikasjoner 9 472 27 954 26 738  301  916  869
IKT-konsulentvirksomhet 13 546 33 911 31 977  328 1 606 1 036

Standardtegn i tabeller