Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i helse og sosialtjenester

2 Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester1. Gjennomsnittlig månedslønn2 per 1. oktober 2008 og 2009. Kroner og endring i prosent
Næringsundergruppe Ansatte med i undersøkelsen. 2008 Ansatte med i undersøkelsen. 2009 Månedslønn. 2008 Månedslønn. 2009 Endring i prosent. 2008-2009
      Kroner
Menn og kvinner i alt 28 268 30 834 29 700 31 200 5,1
Helsetjenester i alt 8 325 8 931 34 100 36 200 6,2
Av dette          
Sykehustjenester 5 524 5 627 32 700 35 400 8,3
Sosialtjenester i alt 19 943 21 903 27 400 28 700 4,7
Av dette          
Barnehager 9 489 10 622 25 600 26 500 3,5
           
Menn i alt 8 166 9 222 33 800 35 200 4,1
Helsetjenester i alt 2 687 3 097 41 000 42 200 2,9
Av dette          
Sykehustjenester 1 592 1 673 36 800 39 600 7,6
Sosialtjenester i alt 5 479 6 125 29 000 30 300 4,5
Av dette          
Barnehager 1 184 1 405 24 900 25 800 3,6
           
Kvinner i alt 20 102 21 612 28 200 29 600 5,0
Helsetjenester i alt 5 638 5 834 30 900 33 000 6,8
Av dette          
Sykehustjenester 3 932 3 954 31 100 33 600 8,0
Sosialtjenester i alt 14 464 15 778 26 900 28 200 4,8
Av dette          
Barnehager 8 305 9 217 25 700 26 600 3,5
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller