Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i bygge og anleggsvirksomhet

1 Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet1. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per 1. oktober 2009 og 2010. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2009 2010 2009 2010 2009-2010
      Kroner
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt 64 480 64 618 34 000 34 900 2,6
Heltidsansatte 60 966 61 374 34 100 35 000 2,6
Deltidsansatte 3 514 3 244 31 900 33 000 3,4
           
Menn 59 094 59 287 34 100 34 900 2,3
Heltidsansatte 56 892 57 279 34 100 34 900 2,3
Deltidsansatte 2 202 2 008 33 300 34 400 3,3
           
Kvinner 5 386 5 331 33 000 34 600 4,8
Heltidsansatte 4 074 4 095 33 700 35 400 5,0
Deltidsansatte 1 312 1 236 30 100 31 300 4,0
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er rundet av til nærmeste 100 kroner.

Standardtegn i tabeller