Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Alle ansatte

6   Alle ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe1 per 3. kvartal 2003. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i
undersøkelsen
Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon etc.
    Kroner
Privat sektor  677 547 27 738 26 569  614  554  830
Av dette            
Lederyrker 55 238 42 373 40 398  323 1 652  256
Akademiske yrker 56 769 37 858 36 523  419  916  786
Høgskoleyrker  131 594 31 054 29 705  560  788  856
Kontoryrker 93 311 23 334 22 723  363  248  682
Salgs- og serviceyrker  126 042 20 896 20 182  412  297  344
Håndverkere 80 045 24 528 23 434  827  267 1 178
Operatører og sjåfører 84 710 23 679 22 100 1 315  264 1 575
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 43 304 20 697 19 974  618  105  720
             
Menn  415 229 29 338 27 931  750  657 1 050
Av dette            
Lederyrker 41 285 44 387 42 186  355 1 846  274
Akademiske yrker 38 678 39 758 38 205  491 1 062  919
Høgskoleyrker 79 972 32 933 31 299  706  927 1 056
Kontoryrker 42 023 23 769 22 945  557  268 1 027
Salgs- og serviceyrker 43 025 22 391 21 477  441  471  538
Håndverkere 75 384 24 637 23 523  843  270 1 208
Operatører og sjåfører 70 543 24 083 22 434 1 378  271 1 716
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 20 310 21 377 20 528  722  126 1 023
             
Kvinner  262 318 24 495 23 808  339  345  384
Av dette            
Lederyrker 13 953 35 441 34 246  211  985  194
Akademiske yrker 18 091 33 510 32 676  252  582  480
Høgskoleyrker 51 622 27 525 26 710  284  527  480
Kontoryrker 51 288 22 990 22 548  210  232  410
Salgs- og serviceyrker 83 017 19 851 19 278  391  176  207
Håndverkere 4 661 22 544 21 794  538  212  617
Operatører og sjåfører 14 167 21 145 20 002  919  224  691
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 22 994 19 854 19 287  489 79  344
1  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller