Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Alle ansatte

5   Alle ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe1 per 3. kvartal 2004. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i
undersøkelsen
Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon etc.
    Kroner
Privat sektor  699 942 28 742 27 439  659  647  971
Av dette            
Lederyrker 58 202 43 938 41 696  390 1 856  269
Akademiske yrker 59 147 38 948 37 526  445  979  799
Høgskoleyrker  138 227 32 104 30 543  608  956  934
Kontoryrker 91 599 24 203 23 553  371  280  769
Salgs- og serviceyrker  135 108 21 751 20 874  511  365  393
Håndverkere 80 655 25 464 24 247  892  328 1 566
Operatører og sjåfører 84 587 24 320 22 709 1 347  265 1 941
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 45 649 20 983 20 211  613  159  825
             
Menn  427 423 30 408 28 843  797  770 1 233
Av dette            
Lederyrker 43 307 45 908 43 438  426 2 049  298
Akademiske yrker 40 344 40 927 39 261  522 1 149  933
Høgskoleyrker 83 718 34 108 32 201  766 1 145 1 155
Kontoryrker 41 667 24 510 23 656  560  293 1 146
Salgs- og serviceyrker 46 567 23 434 22 259  558  617  596
Håndverkere 76 096 25 553 24 313  911  332 1 605
Operatører og sjåfører 70 851 24 711 23 039 1 411  261 2 089
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 21 047 21 618 20 708  706  204 1 181
             
Kvinner  272 519 25 381 24 605  379  398  443
Av dette            
Lederyrker 14 895 37 077 35 629  262 1 186  168
Akademiske yrker 18 803 34 412 33 550  269  593  490
Høgskoleyrker 54 509 28 388 27 468  316  605  524
Kontoryrker 49 932 23 960 23 470  220  270  468
Salgs- og serviceyrker 88 541 20 582 19 913  479  191  252
Håndverkere 4 559 23 798 23 008  529  261  833
Operatører og sjåfører 13 736 21 889 20 648  949  291 1 017
Renholdere, hjelpearbeidere o.l. 24 602 20 226 19 620  502  104  401
1  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller