Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Alle ansatte

4   Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og næringshovedområde1 per 3. kvartal 20032. Kroner
Arbeidstid og næringshovedområde Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon etc.
    Kroner
Alle ansatte 1 291 030      27 261 25 982  882  396  739
Fiskeoppdrett 1 768 24 895 24 093  654  148 1 537
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 377 41 178 35 761 4 036 1 381 2 937
Industri  146 797 26 776 25 552  854  370 1 284
Kraftforsyning 11 008 29 644 28 673  621  350 1 331
Bygge- og anleggsvirksomhet 52 354 26 057 25 199  559  298  700
Varehandel  141 759 25 777 24 756  251  770  491
Hotell- og restaurantvirksomhet 26 225 21 014 20 482  391  142  180
Samferdsel 87 843 27 257 25 998  872  387  972
Finanstjenester 41 036 33 534 31 905  239 1 390  495
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 73 222 32 214 30 960  375  880  768
Staten3  126 958 27 535 26 507 1 028 0  806
Undervisningspersonale i skoleverket  101 797 29 177 28 077 1 099 0 61
Kommune og fylkeskommune3  284 368 23 237 21 936 1 301 0  301
Statlige sykehustjenester  100 360 27 928 24 482 3 445 0 1 104
Privat undervisning 6 329 27 805 27 477  228  101  266
Helse- og sosialtjenester 33 314 23 947 23 381  454 91  269
Sosiale og personlige tjenester 29 515 28 398 27 703  440  255  660
             
Heltidsansatte  865 873 28 120 26 855  803  462  852
Fiskeoppdrett 1 481 25 283 24 444  680  159 1 616
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 25 219 41 424 35 926 4 109 1 388 2 983
Industri  133 772 26 944 25 714  852  378 1 329
Kraftforsyning 10 176 29 863 28 867  638  358 1 380
Bygge- og anleggsvirksomhet 49 848 26 100 25 232  567  301  714
Varehandel 82 402 27 254 26 128  212  914  572
Hotell- og restaurantvirksomhet 13 794 21 734 21 231  324  179  192
Samferdsel 70 786 27 594 26 338  845  410 1 022
Finanstjenester 35 652 34 262 32 541  243 1 478  507
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 58 404 33 207 31 866  377  964  826
Staten3  105 533 27 850 26 744 1 107 0  886
Undervisningspersonale i skoleverket 63 546 29 524 28 452 1 071 0 80
Kommune og fylkeskommune3  116 873 23 907 23 115  792 0  452
Statlige sykehustjenester 54 718 29 073 25 537 3 536 0 1 433
Privat undervisning 4 072 27 847 27 520  230 97  303
Helse- og sosialtjenester 18 426 24 111 23 666  331  100  312
Sosiale og personlige tjenester 21 171 28 905 28 182  445  278  730
             
Deltidsansatte  425 157 23 234 21 892 1 251 90  209
Fiskeoppdrett  287 21 209 20 754  411 44  794
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 1 158 33 268 30 443 1 678 1 147 1 433
Industri 13 025 24 073 22 943  895  234  560
Kraftforsyning  832 25 031 24 577  277  177  295
Bygge- og anleggsvirksomhet 2 506 24 626 24 104  312  211  249
Varehandel 59 357 19 862 19 266  406  191  168
Hotell- og restaurantvirksomhet 12 431 19 257 18 653  554 50  150
Samferdsel 17 057 23 569 22 271 1 163  135  429
Finanstjenester 5 384 26 005 25 322  206  477  361
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 14 818 24 833 24 222  359  253  334
Staten3 21 425 24 783 24 441  342 0  114
Undervisningspersonale i skoleverket 38 251 28 198 27 019 1 179 0 7
Kommune og fylkeskommune3  167 495 22 394 20 451 1 943 0  111
Statlige sykehustjenester 45 642 25 567 22 308 3 259 0  426
Privat undervisning 2 257 27 651 27 317  220  113  128
Helse- og sosialtjenester 14 888 23 570 22 726  739 70  169
Sosiale og personlige tjenester 8 344 25 107 24 590  408  109  205
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.
3  Eksklusive sykehustjenester.
Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/06/05/ .

Standardtegn i tabeller