Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Alle ansatte

3   Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og næringshovedområde1 per 3. kvartal 2004. Kroner
Arbeidstid og næringshovedområde Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon etc.
    Kroner
Alle ansatte 1 315 191      28 291 26 920  912  460  864
Fiskeoppdrett 1 750 25 839 24 878  754  207 1 846
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 25 516 42 507 36 798 4 056 1 653 3 275
Industri  146 691 27 750 26 447  894  410 1 601
Kraftforsyning 10 415 31 080 29 898  644  717 1 555
Bygge- og anleggsvirksomhet 50 748 26 968 26 007  604  357 1 003
Varehandel  145 641 26 630 25 407  328  895  597
Hotell- og restaurantvirksomhet 31 590 21 558 20 978  442  138  216
Samferdsel 90 320 28 081 26 755  864  462 1 044
Finanstjenester 40 902 34 927 33 249  238 1 440  451
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 83 002 33 204 31 790  390 1 024  790
Staten2  131 319 28 668 27 858  810 0  873
Undervisningspersonale i skoleverket 92 008 30 277 29 097 1 180 0  242
Kommune og fylkeskommune2  293 628 24 419 23 027 1 392 0  389
Statlige sykehustjenester 98 294 29 120 25 779 3 341 0 1 114
Privat undervisning 6 735 28 582 28 250  268 64  180
Helse- og sosialtjenester 34 677 24 475 23 881  492  102  270
Sosiale og personlige tjenester 31 955 29 405 28 654  469  282  656
             
Heltidsansatte  890 342 29 175 27 822  816  539  993
Fiskeoppdrett 1 496 26 129 25 139  770  219 1 914
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 24 079 42 929 37 071 4 154 1 704 3 351
Industri  134 294 27 920 26 603  899  419 1 658
Kraftforsyning 9 969 31 199 30 011  657  712 1 588
Bygge- og anleggsvirksomhet 48 707 27 017 26 043  614  360 1 024
Varehandel 88 148 28 088 26 734  286 1 068  679
Hotell- og restaurantvirksomhet 14 631 22 403 21 857  356  189  244
Samferdsel 73 371 28 398 27 077  828  494 1 083
Finanstjenester 35 344 35 673 33 910  244 1 519  464
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 68 251 34 206 32 698  394 1 114  848
Staten2  107 666 28 945 28 108  837 0  949
Undervisningspersonale i skoleverket 61 198 30 536 29 429 1 106 0  313
Kommune og fylkeskommune2  118 890 25 135 24 314  822 0  587
Statlige sykehustjenester 57 282 30 102 26 776 3 326 0 1 410
Privat undervisning 4 427 28 999 28 631  292 75  190
Helse- og sosialtjenester 19 762 24 732 24 261  354  117  312
Sosiale og personlige tjenester 22 827 29 964 29 193  473  298  720
             
Deltidsansatte  424 849 24 100 22 644 1 369 87  254
Fiskeoppdrett  254 22 072 21 470  550 51  962
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 1 437 33 965 31 269 2 066  629 1 733
Industri 12 397 24 937 23 856  818  263  646
Kraftforsyning  446 26 502 25 515  142  845  270
Bygge- og anleggsvirksomhet 2 041 25 070 24 615  206  250  205
Varehandel 57 493 20 340 19 679  509  151  247
Hotell- og restaurantvirksomhet 16 959 19 979 19 332  604 43  163
Samferdsel 16 949 24 539 23 162 1 273  105  618
Finanstjenester 5 558 27 391 26 570  173  648  322
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 14 751 25 103 24 450  361  292  322
Staten2 23 653 26 372 25 792  580 0  245
Undervisningspersonale i skoleverket 30 810 29 512 28 116 1 396 0 31
Kommune og fylkeskommune2  174 738 23 536 21 440 2 096 0  145
Statlige sykehustjenester 41 012 26 869 23 495 3 375 0  436
Privat undervisning 2 308 26 914 26 726  170 18  139
Helse- og sosialtjenester 14 915 23 846 22 952  829 66  165
Sosiale og personlige tjenester 9 128 25 689 25 072  444  173  227
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Eksklusive sykehustjenester.
Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/06/05/ .

Standardtegn i tabeller