Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Alle ansatte

2   Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter sektor, arbeidstid og kjønn per 3. kvartal 20031. Heltidsekvivalenter. Kroner
Sektor, arbeidstid og kjønn Ansatte med i
undersøkelsen
Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon etc.
    Kroner
Totalt 1 291 030 27 261 25 982  882  396  739
Menn  607 542 29 205 27 719  940  545 1 029
Kvinner  683 488 24 609 23 614  801  193  343
Heltid  865 873 28 120 26 855  803  462  852
Menn  524 745 29 512 28 022  920  570 1 069
Kvinner  341 128 25 429 24 600  576  252  432
Deltid  425 157 23 234 21 892 1 251 90  209
Menn 82 797 24 281 22 867 1 269  145  387
Kvinner  342 360 22 984 21 659 1 247 76  167
             
Offentlig sektor  613 483 26 063 24 510 1 553 0  511
Menn  192 313 28 553 26 683 1 871 0  928
Kvinner  421 170 24 753 23 367 1 387 0  292
Heltid  340 670 27 006 25 624 1 382 0  674
Menn  152 139 28 844 27 006 1 838 0 1 009
Kvinner  188 531 25 523 24 509 1 014 0  405
Deltid  272 813 23 977 22 045 1 932 0  150
Menn 40 174 26 142 24 003 2 139 0  259
Kvinner  232 639 23 685 21 780 1 904 0  135
             
Privat sektor  677 547 27 738 26 569  614  554  830
Menn  415 229 29 338 27 931  750  657 1 050
Kvinner  262 318 24 495 23 808  339  345  384
Heltid  525 203 28 467 27 239  622  606  908
Menn  372 606 29 640 28 217  743  680 1 081
Kvinner  152 597 25 370 24 658  301  410  450
Deltid  152 344 22 479 21 735  559  181  270
Menn 42 623 23 438 22 353  875  211  445
Kvinner  109 721 22 128 21 510  443  170  206
1  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller