Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Alle ansatte

1   Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter sektor, arbeidstid og kjønn per 3. kvartal 2004. Heltidsekvivalenter. Kroner
Sektor, arbeidstid og kjønn Ansatte med i
undersøkelsen
Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon etc.
    Kroner
Totalt 1 315 191 28 291 26 920  912  460  864
Menn  618 030 30 292 28 702  954  638 1 209
Kvinner  697 161 25 596 24 520  856  220  400
Heltid  890 342 29 175 27 822  816  539  993
Menn  536 547 30 589 28 996  925  670 1 255
Kvinner  353 795 26 480 25 584  607  289  495
Deltid  424 849 24 100 22 644 1 369 87  254
Menn 81 483 25 312 23 771 1 430  111  452
Kvinner  343 366 23 824 22 388 1 355 82  208
             
Offentlig sektor  615 249 27 177 25 640 1 537 0  601
Menn  190 607 29 730 28 016 1 714 0 1 097
Kvinner  424 642 25 862 24 415 1 446 0  346
Heltid  345 036 28 107 26 814 1 293 0  788
Menn  151 641 29 981 28 347 1 633 0 1 191
Kvinner  193 395 26 637 25 611 1 026 0  471
Deltid  270 213 25 110 23 029 2 081 0  185
Menn 38 966 27 670 25 298 2 372 0  318
Kvinner  231 247 24 764 22 722 2 042 0  167
             
Privat sektor  699 942 28 742 27 439  659  647  971
Menn  427 423 30 408 28 843  797  770 1 233
Kvinner  272 519 25 381 24 605  379  398  443
Heltid  545 306 29 514 28 141  664  710 1 058
Menn  384 906 30 706 29 121  789  799 1 267
Kvinner  160 400 26 378 25 567  336  476  510
Deltid  154 636 23 034 22 239  617  179  325
Menn 42 517 24 153 23 020  967  166  517
Kvinner  112 119 22 650 21 970  496  184  260

Standardtegn i tabeller