Statistisk sentralbyrå

Leiemarkedsundersøkelsen

2 Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvadratmeter, etter sone og antall rom. Kroner. 1. kvartal 2010
Sone Antall rom Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie pr kvm
1 rom1 4 410 1 758
2 rom 5 281 1 237
3 rom 6 010 1 021
4 rom 6 503  866
5 rom eller flere 6 535  734
Oslo med Bærum    
1 rom1 5 492 2 235
2 rom 7 252 1 769
3 rom 9 097 1 589
4 rom 10 939 1 456
5 rom eller flere 12 187 1 357
Akershus (ekskl. Bærum)    
1 rom1 4: 4:
2 rom 5 727 1 314
3 rom 6 678 1 124
4 rom 7 381 4:
5 rom eller flere 4: 4:
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø    
1 rom1 4 121 1 959
2 rom 5 756 1 402
3 rom 6 829 1 202
4 rom 7 901 1 131
5 rom eller flere 10 193 1 168
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere2    
1 rom1 4: 4:
2 rom 4 945 1 136
3 rom 5 698 1 004
4 rom 6 476  878
5 rom eller flere 4: 4:
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere3    
1 rom1 4: 4:
2 rom 4 402 1 019
3 rom 5 036  826
4 rom 5 392  696
5 rom eller flere 5 717  696
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk3    
1 rom1 4: 4:
2 rom 3 703 4:
3 rom 4 153  650
4 rom 4 627 4:
5 rom eller flere 4 608 4:
1  Hybler, definert som uselvstendig boenhet uten egen låsbar inngangsdør, er utelatt.
2  Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus fylke.
3  Ekskl. Akershus fylke.
4  Tall kan ikke offentliggjøres.

Standardtegn i tabeller