Statistisk sentralbyrå

Leiemarkedsundersøkelsen

1 Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvadratmeter, etter sone og utleiekategori. Kroner. 1. kvartal 2010
Sone Utleiekategori Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm
I alt 5 812 1 091
Oslo med Bærum 7 996 1 769
Akershus (ekskl. Bærum) 6 512 1 221
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 6 512 1 385
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 5 677 1 041
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 4 979  869
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk2 4 357  598
Slekt/venner 4 737  722
Annen privat person 6 051 1 042
Privat gårdeier/gårdselskap 7 009 1 416
Kommune/studentsamsk. 4 983 1 324
Arbeidsgiver/annen 5 068  855
Oslo med Bærum    
Slekt/venner 7 025 1 367
Annen privat person 9 290 1 807
Privat gårdeier/gårdselskap 8 517 1 861
Kommune/studentsamsk. 5 431 1 833
Arbeidsgiver/annen 6 861 1 347
Akershus (ekskl. Bærum)    
Slekt/venner 3: 3:
Annen privat person 6 922 1 308
Privat gårdeier/gårdselskap 6 716 3:
Kommune/studentsamsk. 5 832 1 168
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø    
Slekt/venner 5 502  977
Annen privat person 7 018 1 345
Privat gårdeier/gårdselskap 7 924 1 534
Kommune/studentsamsk. 4 513 1 581
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1    
Slekt/venner 5 224  831
Annen privat person 5 883 1 041
Privat gårdeier/gårdselskap 5 818 3:
Kommune/studentsamsk. 5 169 1 117
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2    
Slekt/venner 4 372  640
Annen privat person 5 201  851
Privat gårdeier/gårdselskap 5 232  953
Kommune/studentsamsk. 4 858 1 032
Arbeidsgiver/annen 4 212 3:
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk1    
Slekt/venner 3: 3:
Annen privat person 4 660  640
Privat gårdeier/gårdselskap 3: 3:
Kommune/studentsamsk. 3: 3:
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
1  Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus fylke.
2  Ekskl. Akershus fylke.
3  Tall kan ikke offentliggjøres.

Standardtegn i tabeller