Statistisk sentralbyrå

Leiemarkedsundersøkelsen

2   Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter sone og antall rom. 1. kv. 2007. Kroner
Sone Antall rom Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm
1 rom1 3 880 1 301
2 rom 4 391 1 014
3 rom 4 995  850
4 rom 5 265  727
5 rom eller flere 5 397  574
Oslo med Bærum    
1 rom1 4 861 1 804
2 rom 5 949 1 415
3 rom 7 399 1 282
4 rom 8 962 1 215
5 rom eller flere 10 525 1 021
Akershus (ekskl. Bærum)    
1 rom1 4 068 4:
2 rom 5 060 1 157
3 rom 5 443  950
4 rom 5 709 4:
5 rom eller flere 4: 4:
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø    
1 rom1 4 014 1 480
2 rom 4 561 1 109
3 rom 5 537  983
4 rom 6 513  950
5 rom eller flere 8 299  903
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere2    
1 rom1 3 784 4:
2 rom 4 105  928
3 rom 4 706  794
4 rom 5 131  703
5 rom eller flere 5 364  664
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere3    
1 rom1 3 538 4:
2 rom 3 748  821
3 rom 4 192  718
4 rom 4 343  608
5 rom eller flere 4 633  533
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk3    
1 rom1 4: 4:
2 rom 3 186  709
3 rom 3 693  582
4 rom 3 771  512
5 rom eller flere 3 946  402
1  Hybler, definert som uselvstendig boenhet uten egen låsbar inngangsdør, er utelatt.
2  Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus fylke.
3  Ekskl. Akershus fylke.
4  Tall kan ikke offentliggjøres.

Standardtegn i tabeller