Statistisk sentralbyrå

Leiemarkedsundersøkelsen

1   Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter sone og utleiekategori. 1. kv. 2007. Kroner
Sone Utleiekategori Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm
I alt 4 774  902
Oslo med Bærum 6 575 1 447
Akershus (ekskl. Bærum) 5 324 1 007
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 5 225 1 138
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 4 563  836
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 4 116  714
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk2 3 686  528
Slekt/venner 3 825  605
Annen privat person 5 011  889
Privat gårdeier/gårdselskap 5 577 1 097
Kommune/studentsamsk. 4 255 1 082
Arbeidsgiver/annen 4 213  787
Oslo med Bærum    
Slekt/venner 5 183  961
Annen privat person 7 608 1 513
Privat gårdeier/gårdselskap 7 003 1 523
Kommune/studentsamsk. 4 777 1 490
Arbeidsgiver/annen 5 789 1 284
Akershus (ekskl. Bærum)    
Slekt/venner 4 557 3:
Annen privat person 5 724 1 087
Privat gårdeier/gårdselskap 5 566 3:
Kommune/studentsamsk. 4 740 3:
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø    
Slekt/venner 4 328  780
Annen privat person 5 578 1 104
Privat gårdeier/gårdselskap 6 186 1 311
Kommune/studentsamsk. 4 003 1 313
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1    
Slekt/venner 3 820 3:
Annen privat person 4 811  848
Privat gårdeier/gårdselskap 4 929  894
Kommune/studentsamsk. 4 173  924
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2    
Slekt/venner 3 589  557
Annen privat person 4 294  730
Privat gårdeier/gårdselskap 4 436  796
Kommune/studentsamsk. 4 036  809
Arbeidsgiver/annen 3 635  575
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk2    
Slekt/venner 3 309 3:
Annen privat person 3 889  562
Privat gårdeier/gårdselskap 3 616  480
Kommune/studentsamsk. 3 924 3:
Arbeidsgiver/annen 3: 3:
1  Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus fylke.
2  Ekskl. Akershus fylke.
3  Tall kan ikke offentliggjøres.

Standardtegn i tabeller