Statistisk sentralbyrå


Legetjenester og publikum

3   Velnøye med legetjenesta, etter fastlegetilknyting. Del som svarte 'heilt enig' på utsagnet 'Legen tok meg og mine problemar på alvor. Prosent
  Prosent
Alle 83
Allmennpraktikar og spesialist utanfor sjukehus 85
Allmennpraktikar og spesialist ved sjukehus 87
Spesialist utanfor sjukehus 90
Spesialist ved sjukehus 88
Allmennlege 86
Bedrift/skule/studenthelseteneste 84
Fast legesenter 75
Utan fast lege eller legesenter 76

Standardtegn i tabeller