Statistisk sentralbyrå


Legetjenester og publikum

2   Gjennomsnittleg tal på kontaktar med lege siste 12 månader for eigen sjukdom, etter alder, kjønn, eigenvurdert helse og kontinuitet i legerelasjonen. Prosent
  Gjennomsnittleg tal på
kontaktar med lege siste 12 månader
Alle 3,9
   
Alder  
16-24 3,3
25-44 3,7
45-66 4,0
67-79 4,8
80- 6,3
   
Kjønn  
Mann 3,0
Kvinne 4,7
   
Eigenvurdert helse  
Svært god 2,0
God 3,4
Verken god eller dårleg 5,9
Dårleg 11,0
Svært dårleg 16,3
   
Kontinuitet i legerelasjonen  
Allmennpraktikar og spesialist utanfor sjukehus 9,0
Allmennpraktikar og spesialist ved sjukehus 10,5
Spesialist utanfor sjukehus 6,3
Spesialist ved sjukehus 7,6
Allmennlege 3,9
Bedrift/skule/studenthelseteneste 1,9
Fast legesenter 3,1
Utan fast lege eller legesenter 1,3

Standardtegn i tabeller