Statistisk sentralbyrå


Legetjenester og publikum

1   Bruk av fast lege. Prosent
  Heile utvalet (N=3729) Alle med legekontakt
for eigen sjukdom siste år (N=2864)
I alt 100 100
     
Fast lege    
Allmennpraktikar og spesialist utanfor sjukehus 5 6
Allmennpraktikar og spesialist ved sjukehus 4 5
Spesialist utanfor sjukehus 2 3
Spesialist ved sjukehus 2 2
Allmennlege 50 54
Bedrift/skule/studenthelseteneste 3 2
Utan fast lege    
Fast legesenter 18 18
Utan fast lege eller legesenter 16 10

Standardtegn i tabeller