Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

7   Internasjonale transporter til Norge. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal
Vareslag1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
  1 000 tonn
Transportmengde                              
I alt     1 806,5     1 881,2     1 862,3     2 006,8     1 939,0     1 985,6      512,5      521,0     2 479,1      473,7     1 950,8     511,1  549,3  433,2  457,1
Landbruksprodukter og gjødsel  409,7  341,5  327,1  448,6  456,5  322,9  106,2 82,1 249,9 86,8  364,3 119,3 86,4  108,0 50,7
Næringsmidler og fôr 59,1 45,6 78,8  143,9 85,9 85,9 21,2 20,4 18,4 25,9 96,5 17,8 31,5 19,9 27,2
Kull, koks, olje- og kjemiske produkter  362,7  277,2  331,0  342,2  306,0  444,6  113,9  116,8  138,2 75,7  395,6 122,8  111,4 89,7 71,7
Stykkgods, metallprodukter, bearbeidede varer, ubearbeidede industrivarer mv.  895,2 1 092,0  999,4  950,1  941,0  907,6  240,4  224,7  235,2  207,4  870,9 201,1  256,9  174,0  238,9
Grus, sand, sement, jord, stein mv. 79,8  124,9  126,1  122,0  149,6  223,2 30,8 77,0 37,5 77,9  223,6 50,2 63,1 41,6 68,6
                               
  Mill. tonnkm.
Transportarbeid                              
I alt 1 201,6 1 350,4 1 318,6 1 379,5 1 349,6 1 289,4  338,6  335,6 2 276,6  338,4 1 267,0 315,8  382,8  267,0  301,3
Landbruksprodukter og gjødsel  246,7  215,7  271,2  279,5  293,6  228,3 58,5 60,1 251,8 59,3  266,9 70,0 85,5 67,3 44,1
Næringsmidler og fôr 38,6 32,7 66,0  114,9 66,0 67,8 17,2 16,5 13,8 20,3 80,8 13,4 27,3 13,0 27,0
Kull, koks, olje- og kjemiske produkter  168,3  138,8  152,2  164,1  133,4  186,3 42,7 53,0 50,4 40,2  159,1 45,3 49,3 30,9 33,6
Stykkgods, metallprodukter, bearbeidede varer, ubearbeidede industrivarer mv.  703,0  886,7  759,7  752,1  758,2  688,0  203,0  173,6  143,1  168,3  629,0 153,8  179,6  132,4  163,3
Grus, sand, sement, jord, stein mv. 45,0 76,5 69,4 69,0 98,3  117,4 17,3 32,4 17,5 50,3  131,0 33,3 41,1 23,4 33,3
1  Varene er klassifisert i henhold til EUs transportstandard NST/R.
2  Rettet siden forrige utgave.

Standardtegn i tabeller