Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

5   Internasjonale transporter til Norge. Transportmengde og transportarbeid. Kvartal
  1996 1997 1998 1999 2000 2000 2002
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
  1 000 tonn
Transportmengde                              
Alle land 1 806,6 1 880,1 1 862,3 2 006,8 1 939,0 1 985,6  512,5  521,0 1 479,1  473,7 1 950,8  511,1  549,3  433,2  457,1
EU-land i alt 1 797,7 1 841,1 1 833,0 1 986,2 1 920,6 1 969,9  510,4  516,5 1 472,7  471,0 1 923,8  498,5  545,2  431,4  448,6
Belgia, Luxembourg 22,4 31,5 38,2 60,5 37,8 26,9 5,8 9,0 17,7 5,0 37,6 12,2 11,2 3,0 11,2
Danmark  120,6  153,5  119,6  158,1  188,9  140,4 29,9 42,1 29,7 38,6 99,4 18,6 24,4 24,3 32,2
Finland 19,9 36,3 31,3 40,9 66,7 42,5 16,9 4,9 7,1 13,6 37,3 13,9 8,6 7,0 7,9
Frankrike 27,7 41,7 44,6 51,8 35,0 29,1 10,5 5,5 8,1 5,0 32,3 4,5 11,7 9,9 6,3
Hellas - - - - - - - - - - 0,6 - - 0,6 -
Italia 58,8 42,2 60,8 63,1 52,2 64,9 21,3 7,8 14,0 21,8 42,9 10,6 9,1 14,9 8,3
Nederland  100,4  101,5  117,1  156,5  116,8  115,6 32,8 30,7 124,1 28,2  104,0 26,5 27,6 21,4 28,6
Portugal 2,7 1,6 5,0 3,9 0,6 1,3 0,8 - 0,2 0,3 1,4 - 0,6 0,8 -
Spania 28,2 23,6 17,7 8,8 12,3 7,3 3,5 1,6 0,4 1,8 17,2 1,4 13,6 1,7 0,4
Storbritannia - 1,8 1,5 1,5 2,7 2,1 - - 0,3 1,7 0,8 - 0,8 - -
Sverige     1 243,1     1 222,4     1 227,2     1 251,8     1 240,4     1 406,6  349,6  377,0  359,8  320,2     1 401,0  369,7  393,4  314,4  323,5
Tyskland  166,4  181,0  165,7  183,5  152,6  129,3 38,0 37,7 19,4 34,2  143,2 40,7 43,1 32,3 27,1
Østerrike 7,5 4,0 4,3 5,7 14,6 3,9 1,3 0,1 1,8 0,7 5,9 0,5 1,2 1,1 3,1
                               
Andre land 8,9 39,0 29,4 20,7 18,5 15,7 2,1 4,5 6,4 2,7 27,0 12,6 4,1 1,8 8,5
                               
  Mill. tonnkm
Transportarbeid                              
Alle land 1 201,8 1 350,2 1 318,6 1 379,5 1 349,6 1 288,6  338,6  335,6 1 276,6  338,4 1 267,0  315,8  382,8  267,0  301,3
EU-land i alt 1 188,3 1 300,5 1 293,1 1 353,7 1 321,1 1 265,7  336,4  328,7 1 266,0  335,1 1 231,2  301,1  376,9  264,8  288,4
Belgia, Luxembourg 29,6 41,7 50,2 69,3 47,9 33,4 7,3 10,7 19,9 5,9 47,5 15,6 14,3 4,3 13,2
Danmark 75,8  100,5 74,8 81,3  114,8 89,1 20,9 29,0 14,9 24,3 56,9 11,4 15,4 11,7 18,4
Finland 20,6 36,9 31,7 39,8 67,2 44,6 18,7 4,8 5,3 15,8 39,8 14,1 8,8 8,4 8,5
Frankrike 44,5 73,3 75,1 95,9 57,4 46,0 18,8 7,6 12,1 7,5 52,6 6,5 18,5 16,7 10,9
Hellas - - 0,5 - - - - - - - 1,7 - - 1,7 -
Italia  109,6 85,4  114,9  118,6  109,9  122,2 38,7 15,5 28,7 39,2 89,4 19,1 19,0 32,9 18,4
Nederland  112,7  117,9  137,0  173,9  136,4  135,8 38,4 34,8 128,8 34,2  123,2 32,8 32,5 25,3 32,7
Portugal 8,2 5,2 18,0 13,1 2,2 4,1 2,4 - 0,7 0,9 4,2 - 1,5 2,7 -
Spania 78,9 65,9 54,6 25,8 34,8 19,9 9,7 4,7 0,9 4,6 50,5 3,7 41,8 3,9 1,1
Storbritannia - 2,1 1,9 3,8 5,3 2,9 0,1 - 0,8 2,0 1,1 - 1,1 - -
Sverige  526,5  571,5  558,9  535,5  547,9  631,0  144,5  183,8  140,8  161,8  607,0  153,4  175,0  125,1  153,4
Tyskland  168,8  193,3  169,3  185,5  166,0  131,0 35,0 37,6 20,8 37,7  148,2 43,8 47,2 30,0 27,2
Østerrike 13,1 6,8 6,2 11,3 31,3 5,7 1,9 0,1 2,5 1,2 9,1 0,6 1,8 1,9 4,8
                               
Andre land 13,5 49,7 25,4 25,8 28,5 22,9 2,1 6,9 10,6 3,4 35,8 14,7 6,0 2,2 12,9
1  Rettet siden forrige utgave.

Standardtegn i tabeller