Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

4   Internasjonale transporter fra Norge. Transportmengde og transportarbeid. Kvartal
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
  1 000 tonn
Transportmengde                              
Alle land     1 933,3     1 989,0     1 950,7     1 826,3     1 790,5     1 650,0  433,4  405,7  372,8  438,1 1 769,6  418,0  465,9  427,5  458,2
EU-land i alt 1 878,1 1 914,0 1 862,3 1 780,2 1 709,9 1 610,5  427,5  392,4  360,0  430,7 1 731,6  405,8  460,3  418,5  447,0
Belgia, Luxembourg 27,8 30,1 45,9 60,2 46,3 21,3 10,4 3,2 5,8 1,8 28,9 6,7 10,2 3,6 8,3
Danmark  157,4  192,1  189,6  198,9  237,5  145,1 37,4 38,5 30,6 38,6  136,4 29,0 34,3 34,5 38,6
Finland 37,3 46,3 39,6 22,9 61,2 36,2 11,1 5,1 8,9 11,1 33,8 12,1 6,6 9,7 5,4
Frankrike  100,5  118,6 98,7  118,4 93,7 77,0 23,8 11,3 21,4 20,5 62,2 9,7 15,7 19,0 17,9
Hellas 1,3 - 1,5 7,7 0,3 0,7 - - - 0,7 1,3 - 0,5 0,6 0,2
Italia 33,0 45,4 57,1 44,8 40,4 66,1 23,9 10,3 12,8 19,1 40,9 10,4 9,4 13,2 7,9
Nederland 62,9 49,4 71,6  104,3 66,2 87,4 24,6 27,9 16,6 18,2 94,3 28,7 27,3 21,5 16,8
Portugal 6,1 5,1 13,3 2,9 2,2 2,5 0,8 - 0,4 1,4 8,9 - 5,8 3,1 -
Spania 25,8 19,7 21,0 11,2 10,3 8,2 3,0 2,5 0,4 2,3 16,0 1,1 13,1 1,3 0,5
Storbritannia 8,4 5,0 10,4 10,0 10,4 11,1 2,4 1,5 4,2 3,0 2,4 - 1,5 0,1 0,8
Sverige 1 163,3 1 120,3 1 109,4  925,0  922,2  980,0  239,0  246,3  231,0  263,8    1 133,7  257,7  285,7  285,9  304,3
Tyskland  245,4  269,7  195,9  260,7  202,5  165,5 47,4 43,4 26,3 48,5  164,4 50,2 47,3 24,4 42,6
Østerrike 8,9 12,3 8,4 13,2 16,5 9,2 3,7 2,3 1,6 1,7 8,4 0,2 2,9 1,6 3,7
                               
Andre land 55,2 75,0 88,4 46,1 80,6 39,5 6,0 13,4 12,8 7,4 38,0 12,2 5,6 9,0 11,2
                               
  Mill. tonnkm
Transportarbeid                              
Alle land 1 506,5 1 719,5 1 604,0 1 692,7 1 594,1 1 434,2  395,7  346,2  297,6  394,6 1 382,5  339,7  407,7  285,8  349,3
EU-land i alt 1 419,9 1 611,7 1 494,5 1 620,1 1 492,2 1 378,7  387,4  324,9  282,2  384,1 1 323,5  322,3  399,4  270,8  330,9
Belgia, Luxembourg 38,7 49,1 66,6 71,7 58,1 26,5 12,3 4,0 8,1 2,1 34,1 7,5 12,2 3,8 10,6
Danmark  130,9  197,1  173,8  183,7  228,8  136,5 33,9 41,0 25,9 35,8  129,4 33,4 32,3 29,0 34,6
Finland 38,1 57,9 41,6 23,6 63,0 39,5 10,4 6,1 8,8 14,1 37,2 14,9 6,9 9,3 6,2
Frankrike  195,9  233,2  185,0  223,5  177,0  138,3 42,9 17,7 41,6 36,1  110,4 16,5 28,9 34,0 30,9
Hellas 3,1 - 3,9 21,0 0,8 1,9 - - - 1,9 4,4 - 1,7 1,9 0,8
Italia 71,0 97,6  111,3 90,9 83,3  141,3 51,5 19,8 27,4 42,6 87,5 22,1 19,4 26,9 19,0
Nederland 71,9 56,6 81,0  122,2 78,3  112,6 29,0 33,6 25,2 24,8  118,7 35,2 35,8 25,4 22,2
Portugal 22,2 16,3 45,8 11,5 7,6 8,5 2,4 - 1,6 4,5 31,9 - 21,5 10,5 -
Spania 77,9 58,8 63,5 30,9 33,9 22,2 7,6 7,0 1,2 6,4 45,9 2,5 38,6 3,6 1,2
Storbritannia 21,2 10,1 18,5 24,0 20,0 14,9 2,8 2,1 5,3 4,7 3,0 - 2,4 0,1 0,5
Sverige  463,6  552,6  481,3  510,4  457,8  551,9  138,8  146,3  107,9  158,9  542,7  138,2  148,0 99,6  157,0
Tyskland  271,4  262,3  211,3  284,2  231,1  170,2 50,6 43,6 26,5 49,5  165,4 51,8 47,3 24,1 42,2
Østerrike 14,0 20,1 10,8 22,4 32,5 14,5 5,3 3,7 2,6 2,9 13,0 0,2 4,5 2,5 5,7
                               
Andre land 86,6  107,8  109,5 72,6  121,9 55,6 8,3 21,3 15,4 10,5 59,0 17,3 8,3 14,9 18,4

Standardtegn i tabeller